KENDİ ŞİİRİNİ YAŞAYANLAR

Okur, tanış olmadığı halde bir yazarın kitaplarıyla kendine bir yaşam inşa eder. Altını çizdiği satırları, ezberlediği mısraları heybesine doldurup yürümeye başlar. Benim geçmişim de Türk edebiyatına yön vermiş şairlerin kitaplarıyla dolu. İste- dim ki usta şairlerin birkaçıyla uzun ve derinlikli bir yolculuğa birlikte çıkalım.

Okuyacağınız yaşam hikâyeleri, şairlerin kendi söz ve lisanlarıyla aktarıldı. Bu sebeple biyogra ler arasında dil ve üslup farklılığını göreceksiniz. Şairlerin hayatını ken- di cümlelerinden devşirerek aktarma isteğimin iki ana sebebi vardı: Birincisi, sosyal ağlarda sıkça karşılaştığımız bilgi eksikliğini, şairlerin kendi hatıralarından, yazdıkları kitaplardan ve röportajlarından derleyip matbu olarak görmekti. İkincisi ise Türk edebiyatında çığır açmış, kitle- leri peşinden sürüklemiş, şiire, yazıya yön vermiş ustaların yaşanmışlıklarını gençlere aktarmaktı. Biyogra lerini ele aldığım şairlerin sadece edebiyata katkılarını değil, çocuk- luk ve gençlik yıllarında yaşadıkları duygusal geçişleri, mü- cadelelerini, yaşamayı kendilerine dert etme hallerini tek bir kaynakta görmenin faydalı olacağına inandım.

Şairlerin hayatını okurla konuşuyormuşçasına ele alma sebebime gelince, gençlerin daha akıcı ve gerçekçi bir metinle buluşmalarını arzu ettim. Kitabı yazarken şairlerin uzun ve meşakkatli yolculuklarında onlarla yürüdüğümü hissettim. Çocukluk yıllarına şahitlik ettim. İlk gençlik dönemlerinde büyük bir özveriyle yaptıkları okumalara dahil oldum. Okul yıllarında tanış oldukları kişilerle ben de

ahbaplık kurdum. Sonra bir şeyi dert etmenin neye karşılık geldiğini öğrendim. Dava neymiş, mücadele ne içinmiş, hangi yol çile çekmeye değermiş, diriliş kim için gerekli- ymiş, edebiyat mektebi gençlere neler armağan edermiş bu kıymetli yolculukta bir kez daha hatırlamış oldum.

Temennim, kitabı yazarken hissettiğim coşkuyu sizin de hissetmenizdir.

Share: